Nước thải sinh hoạt

Với nhiều hệ thống máy bơm nước thải được tối ưu hóa, trạm bơm dâng và máy bơm hố ga, bạn có thể kiểm soát toàn bộ nước thải sinh hoạt.

Kích cỡ Ứng dụng