Quy trình công nghiệp

Grundfos cung cấp nhiều giải pháp để giúp bạn duy trì các quy trình công nghiệp của mình, bao gồm các lĩnh vực như pha chế chất lỏng và tích hợp các thành phần riêng lẻ vào hệ thống hiện có. Một máy bơm xử lý công nghiệp của Grundfos được chế tạo để chịu được môi trường có tính ăn mòn cao và có thể được sử dụng trong nhiều quy trình công nghiệp.