CIP/SIP

Máy bơm của hệ thống CIP (Vệ sinh Tại chỗ) và SIP (Khử trùng Tại chỗ) giúp các ngành công nghiệp tránh gây ô nhiễm. Các bể nước, ống và toàn bộ quy trình đều được vệ sinh hiệu quả mà không cần tháo bất cứ thiết bị nào, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.