Đổ đầy

Máy bơm trạm nạp liệu Grundfos để vận chuyển chất lỏng và nạp liệu thùng và chai đáp ứng nhu cầu của toàn bộ nhà máy đồ uống. Chúng được lắp đặt ở các nhà máy bia, nhà máy chưng cất, nhà máy sản xuất nước ép, nhà sản xuất nước uống có ga và nhà máy sữa trên khắp thế giới.