Rửa và làm sạch

Có thể cần công việc súc rửa và vệ sinh do các chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao và nhiệt độ cao. Grundfos cung cấp các máy bơm nhỏ gọn và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng súc rửa và vệ sinh riêng.

Kích cỡ Ứng dụng