Chuyển tải các chất lỏng trong quy trình xử lý

Một dãy các loại máy bơm để chuyển nước, chất bôi trơn làm mát và các chất lỏng khác trong các hệ thống công nghiệp và quy trình xử lý.