Làm mát

Các ứng công nghiệp như quy trình chế tạo máy và hệ thống sưởi dựa vào việc truyền nhiệt hiệu quả. Grundfos cung cấp các máy bơm và hệ thống hiệu quả, đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng làm mát và thiết bị làm mát OEM.