Nước thải công nghiệp

Grundfos cung cấp hệ thống máy bơm nước tải cho tất cả các ứng dụng công nghiệp liên quan. Bạn có thể xử lý hiệu quả nước thải hữu cơ và hóa học và đo và điều khiển thông minh để tối đa sự an toàn và giảm thiểu tối đa thời gian dừng hoạt động

Kích cỡ Ứng dụng