Cấp và chuyển tải nước công nghiệp

Với việc cung cấp nước công nghiệp, Grundfos cung cấp các máy bơm thông minh như một phần của các giải pháp được tích hợp đầy đủ và tối ưu để tăng áp suất, kiểm soát mực nước, vận chuyển chất lỏng hoặc lọc, đảm bảo cơ sở hạ tầng tối ưu cho cơ sở sản xuất của bạn.

Kích cỡ Ứng dụng