Nước thải Đô thị

Thu thập, vận chuyển và xử lý nước thải để duy trì độ tin cậy cao. Các sản phẩm và giải pháp của Grundfos để vận chuyển nước thải, chống ngập và nhà máy xử lý nước thải được xây dựng dựa trên độ tin cậy, module và tiết kiệm năng lượng từ các hệ thống máy bơm tối ưu và các giải pháp được tích hợp đầy đủ.