Kiểm soát lũ

Grundfos cung cấp hệ thống chống ngập hoàn chỉnh để bảo vệ các khu vực đô thị và nông thông, cơ sở hạ tầng và các thành phố lớn khỏi ngập. Các giải pháp tiên tiến của chúng tôi đáp ứng yêu cầu lưu lượng cao và cột áp thấp tại các trạm bơm chống ngập hoặc cửa máy bơm.

Kích cỡ Ứng dụng