Cung cấp nước cộng đồng

Hệ thống nước công cộng đáng tin cậy, bền vững và ít rủi ro từ nguồn đến vòi nước, bao gồm hệ thống quản lý nước và thu phí cho các khu vực xa xôi thu nhập thấp hoặc đô thị tự phát ở các quốc gia đang phát triển.

Kích cỡ Ứng dụng