Tưới tiêu

Các giải pháp bơm hiệu suất cao của chúng tôi hoạt động trơn tru với các hệ thống tưới tiêu hiện đại cho các ứng dụng nông nghiệp và phi nông nghiệp và có thể vận hành bằng nguồn năng lượng trên lưới và ngoài lưới.

Kích cỡ Ứng dụng