Lấy nước mặt

Bạn cần giải pháp bơm nước thô được tối ưu hóa năng lượng, chi phí thấp, đáng tin cậy cho nguồn nước mặt thô. Grundfos là nhà cung cấp đầy đủ máy bơm, các giải pháp theo dõi và kết nối để tách nước sông, hồ hoặc biển.

Kích cỡ Ứng dụng