Phân phối Nước

Giảm thiểu rò rỉ nước và cắt giảm chi phí năng lượng và bảo dưỡng bằng hệ thống bơm tối ưu và quản lý áp suất thông minh. Bạn có thể an tâm với hệ thống phân phối nước, cung cấp áp lực nước chính xác đến người tiêu dùng.

Kích cỡ Ứng dụng