Máy trộn

Các máy bơm tuần hoàn như máy khuấy chìm loại nhỏ và máy tạo dòng loại lớn được thiết kế lần lượt cho các trạm bơm lắp ráp sẵn và các bể nước lớn. Chúng đảm bảo các hạt vẫn được phân bổ đều trong nước thải và bùn thải, ngăn đóng cặn và hỗ trợ quá trình xử lý.