Hệ thống diệt khuẩn

Việc khử trùng nước hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe và an toàn của mọi người. Hệ thống khử trùng nước của Grundfos tuân thủ tất cả tiêu chuẩn pháp lý liên quan và đảm bảo tiết kiệm chi phí và khử trùng nước hiệu quả.