Hệ thống định lượng

Có sẵn hệ thống máy bơm định lượng khối lượng lớn và nhỏ hoàn chỉnh, sử dụng để đông tụ, khử trùng và điều chỉnh độ pH. Bộ hệ thống định lượng hóa chất của Grundfos được thiết kế chuyên dụng để tích hợp tất cả quy trình định lượng vào một gói hoàn chỉnh mà không làm giảm chất lượng và độ tin cậy so với máy bơm định lượng riêng lẻ.