Trạm bơm dâng

Các trạm bơm dâng lắp đặt sẵn của Grundfos đảm bảo làm sạch nước thải hiệu quả và đáng tin cậy khỏi trạm bơm nước thải của công trình.