Máy bơm định lượng cơ học

Được giới thiệu tổng quan về máy bơm định lượng hiệu suất cao, máy bơm định lượng màng cơ khí của Grundfos sử dụng cho các ứng dụng xử lý nước và công nghiệp.