Bộ điều chỉnh áp suất

Hệ thống điều khiển áp suất Grundfos là bộ điều khiển áp suất máy bơm được thiết kế để điều khiển máy bơm. Hệ thống điều khiển áp suất có sẵn ở hai phiên bản: điều khiển cơ bản và điều khiển đầy đủ, đảm bảo luôn đáp ứng nhu cầu về áp suất của bạn.