Bộ điều khiển máy bơm

Hệ thống điều khiển máy bơm của Grundfos được thiết kế để hỗ trợ nhiều sản phẩm khác nhau của Grundfos. Các hệ thống điều khiển máy bơm này đều được sản xuất để dễ tích hợp vào các hệ thống lớn hơn, làm cho chúng trở thành một giải pháp lý tưởng nếu bạn đang tìm cách điều khiển toàn bộ hệ thống máy bơm.