Động cơ máy bơm

Grundfos cung cấp nhiều động cơ máy bơm thông minh, tiết kiệm năng lượng để sử dụng cho nhiều loại máy bơm và ứng dụng. Bộ biến tần tích hợp trong động cơ giúp đảm bảo duy trì hiệu suất động cơ máy bơm ở mức tối ưu.