Máy bơm màng

Được thiết kế với chức năng điều khiển cơ học hoặc kỹ thuật số, máy bơm màng Grundfos có độ chính xác, độ bền và độ tin cậy cao trong hoạt động xử lý nước và nước thải, xử lý công nghiệp và nhiều ứng dụng khác.

Danh mục Kích cỡ