Một tầng khớp nối dài hút chặn

Máy bơm đơn tầng hút chặn khớp nối dài là máy bơm lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn. Giống như tất cả các máy bơm hút chặn, chất lỏng chảy trực tiếp vào cánh quạt và cửa hút và cửa xả, tạo thành góc 90 ° với nhau. Thiết kế khớp nối dài giúp dễ bảo trì và bảo dưỡng máy bơm.

Danh mục Kích cỡ