Máy bơm chìm

Máy bơm chìm là máy bơm tự chìm trong chất lỏng được bơm. Chúng được lắp trên đỉnh hoặc bên trong bể chứa hoặc thùng chứa. Máy bơm chìm thường được sử dụng trong ngành dụng cụ máy, ví dụ, dụng cụ máy đánh lửa, máy mài, máy phay và thiết bị làm mát hoặc trong ứng dụng công nghiệp khác liên quan đến bể chứa hoặc thùng chứa.

Danh mục Kích cỡ