Máy bơm nhiều tầng trong đường ống

Máy bơm đa tầng nối tiếp được sử dụng trong thiết bị cần áp suất cao. Một số đế cánh quạt được đấu nối tiếp và cửa hút và cửa xả có cùng độ cao. Máy bơm đa tầng nối tiếp được sử dụng để cung cấp nước, xử lý nước và gần như tất cả giải pháp công nghiệp, bao gồm cả những giải pháp sử dụng chất lỏng ăn mòn.

Danh mục Kích cỡ