Máy bơm một tầng trong đường ống

Máy bơm một tầng nối tiếp được sử dụng trong các tòa nhà thương mại cho ứng dụng điều hòa không khí và sưởi. Máy bơm được trang bị động cơ tiêu chuẩn và phớt trục cơ khí. Máy bơm một tầng nối tiếp được ghép trực tiếp, có nghĩa là máy bơm và động cơ là hai thiết bị riêng, ít bị ảnh hưởng bởi tạp chất trong chất lỏng được bơm.

Danh mục Kích cỡ