Trạm bơm dâng

Trạm bơm dâng lắp đặt sẵn của Grundfos đảm bảo việc làm sạch nước thải khỏi công trình xây dựng và trạm bơm nước thải một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Danh mục Kích cỡ