Cảm biến

Grundfos cung cấp nhiều cảm biến đáng tin cậy và chính xác,giúp cung cấp dữ liệu bạn cần để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.