Phụ kiện, máy bơm định lượng

Phụ kiện cho máy bơm định lượng

p tối đa
200 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 120 °C