Bộ chỉnh lưu (ống mềm - ống mềm hoặc ống mềm - ống)

Kết nối bộ chỉnh lưu để kết nối giữa ống mềm hoặc ống mềm và ống

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn