Thiết bị bơm cho DME từ 60 l/giờ

Thiết bị bơm được sử dụng cùng với máy bơm định lượng để bơm và trộn môi trường định lượng trong hệ thống ống.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 80 °C