Van giảm áp

Van giảm áp mở trong trường hợp áp suất quá cao trên phía xả máy bơm