Van áp suất

Van áp suất có đối áp cố định là 3 bar. Van áp suất đặc biệt được yêu cầu cho máy bơm DDA-FC hoặc DDA-FCM ở lưu lượng rất nhỏ.