Hỗ trợ mồi

Thiết bị thu gom hút có chức năng hỗ trợ mồi, hút khí và giảm chấn mạch