Cáp tín hiệu và phích cắm

Cáp và phích cắm để điều khiển bên ngoài và nối cảm biến mực nước