Phích cắm

Đầu nối được sử dụng để kết nối cáp điện với máy bơm.