Cảm biến

Phụ kiện

p tối đa
30 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 65 °C