Giá đỡ

Bệ máy được sử dụng để lắp và cố định máy bơm.