Đế máy

Đế máy giảm rung động từ hệ thống đến sàn, để hệ thống được điều chỉnh chiều cao Ã,± 20 mm

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn