Đế máy

Bộ giảm chấn được sử dụng để giảm sự rung lắc do hệ thống gây lên sàn.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn