Liftaway

Grundfos LIFTAWAY là bể thu gom được thiết kế để trang bị UNILIFT KP hoặc AP12 để tạo trạm bơm dâng nước thải xám từ ống thoát dưới sàn, thùng rửa, máy giặt, máy ruawt bát v.v... không thể được kết nối trực tiếp với ống thoát nước.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn