AFG

Máy tạo dòng AFG với bộ truyền động bánh răng hành tinh nằm ngang được thiết kế để tạo dòng, ví dụ, giữ chất lỏng di chuyển trong chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình. Được lắp với động cơ 1,5 - 7,5 kW.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C