AMD

Máy trộn AMD dẫn động trực tiếp, chìm của Grundfos được thiết kế để trộn, ví dụ, đồng nhất hóa và lơ lửng chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình trong bể và trạm bơm nhỏ.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C