AMD

Phù hợp với:
  • Nước thải công nghiệp

Máy trộn AMD dẫn động trực tiếp, chìm của Grundfos được thiết kế để trộn, ví dụ, đồng nhất hóa và lơ lửng chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình trong bể và trạm bơm nhỏ.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C