AMG

Máy trộn AMG dẫn động bánh răng hành tinh nằm ngang của Grundfos được thiết kế để trộn, ví dụ, đồng nhất hóa và lơ lửng chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình. Lắp vào động cơ 0,75-18,5 kW.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn