SFG

Dòng máy tạo dòng SFG dẫn động bánh răng hành tinh, nằm ngang của Grundfos được thiết kế để tạo dòng, ví dụ, giữ chất lỏng di chuyển trong chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình. Phù hợp để sử dụng ở số lượng lớn. Được lắp vào động cơ 0,7-8,0 kW.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C