SMD

Dòng máy trộn SMD nằm ngang, dẫn động trực tiếp của Grundfos được thiết kế để trộn, ví dụ, đồng nhất hóa và treo chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình, được lắp động cơ 0,9-3,5 kW.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C