SMG

Dòng máy trộn SMG nằm ngang, dẫn động bánh răng hành tinh của Grundfos được thiết kế để trộn, ví dụ, đồng nhất hóa và treo chất lỏng có độ nhớt thấp/trung bình, được lắp động cơ 0,9-18,0 kW.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn