SRG

Máy bơm tái tuần hoàn Grundfos SRG được thiết kế để bơm bùn từ một bể đến một bể khác trong nhà máy xử lý nước thải và cho ứng dụng bơm khác liên quan đến lưu lượng cao và cột áp thấp.

Cột áp tối đa
2 m
Lưu lượng tối đa
95 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C