• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm tuần hoàn được điều khiển điện tử cho nhà ở

Cột áp tối đa
15 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C